Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem


Aktualności arrow Aktualności arrow Odroczenie rat COVID-19 czyli ulga w spłacie kredytu
Odroczenie rat COVID-19 czyli ulga w spłacie kredytu PDF Drukuj
Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu wobec zagrożenia powstałego w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się pandemii koronowirusa COVID-19, udostępnił dla swoich Klientów rozwiązania pozwalające odroczyć (zawiesić) spłaty rat kredytu.
Poniższe rozwiązania obowiązują od 27.07.2020 r.
 
Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych
Proponujemy odroczenie spłaty:
  • rat kapitałowo-odsetkowych – maksymalnie na okres 3 miesięcy i maksymalnie łącznie 3 raty,
  • rat kapitałowych – maksymalnie na okres 6 miesięcy i maksymalnie łącznie 6 rat – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu;
W przypadku odroczenia spłaty rat kredytu:
  • nie jest wydłużany okres kredytowania, tj. okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, natomiast wysokość pozostałych do spłaty rat przypadających po okresie odroczenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub
  • wydłużany jest okres kredytowania, tj. okres spłaty kredytu ulega wydłużeniu o okres odroczenia spłaty rat;
Odroczenie terminu spłaty rat kredytu może dotyczyć kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych.
Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłaty rat dla przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych

Szczegóły rozwiązań dla osób fizycznych:

Proponujemy zawieszenie (odroczenie) spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych zgodnie z wnioskiem Kredytobiorcy na wskazany okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy i maksymalnie łącznie 6 rat (niezależnie
od liczby złożonych wniosków);
W przypadku zawieszenie spłaty rat kredytu:
  • nie jest wydłużany okres kredytowania, tj. okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, natomiast wysokość pozostałych do spłaty rat przypadających po okresie trwania zawieszenia spłaty ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub
  • wydłużany jest okres kredytowania, tj. okres spłaty kredytu ulega wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat;
Zawieszenie spłaty rat kredytu może dotyczyć kredytów gotówkowych, mieszkaniowych oraz hipotecznych.
Wzór Wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu dla osób fizycznych

Wnioski o odroczenie (zawieszenie) terminu spłaty rat kredytu należy składać, nie później niż 30 dni kalendarzowych przed ustalonym w harmonogramie terminem spłaty kredytu, za pośrednictwem:
  • adresu e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy lub
  • listownie/kurierem na adres placówki Banku z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19” lub
  • w placówkach Banku Spółdzielczego.

Bank z tytułu odroczenia (zawieszenia) terminu spłaty kredytu nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Bank stosuje również zawieszenia wykonania Umowy kredytu (dot. osób fizycznych):
1. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie:
1) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, albo
2) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
3) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest
konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
2. Zawieszenie wykonania Umowy kredytu, przysługuje Kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu.
3. Jeżeli Kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej Umowy kredytu, o której mowa w ust. 1, z Bankiem, wniosek
o zawieszenie wykonania Umowy kredytu może dotyczyć tylko jednej z Umów kredytu każdego rodzaju (po jednej umowie, o których mowa w ust. 1 pkt 1) albo ust. 1 pkt 2) albo ust. 1 pkt 3).
4. Kredytobiorca w celu zawieszenia wykonania Umowy kredytu, składa w Banku w formie papierowej wniosek
o zawieszenie wykonania umowy.
Wzór Wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Raciborzu mogą pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia - informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Rozmiar: + - normalny

MENU

IBAN / SWIFT

Zastrzegam.pl

DZ

BFG

Zakupy-Planet Plus

   

TalentowiSKO

Kartosfera

 


© 2021 Bank Spółdzielczy w Raciborzu - Bank Spółdzielczy Twoim Bankiem